UniWeb Design - Oszlár
 
  Keresés:
Oszlár község településfejlesztése
Oszlár község településfejlesztése
Oszlár Kultúrház felújítása - 2011
 
 
 
 
 

Jegyzőkönyv

Közbeszerzési Bíráló Bizottság 2011. november 24. napján megtartott üléséről


Tárgy: Oszlár Kultúrház felújítás pályázat közbeszerzési eljárás nyertesének a megtárgyalása

A bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Közbeszerzési Bíráló Bizottság
2/2011. (XI. 24. ) határozata

Az ajánlatok értékelése eredményeként megállapítható, hogy a Promt 23. Kft. (4080 Hajdúnánás, Böszörményi u. 1.) ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a közbeszerzés tárgya szerinti feladat elvégzésére.

Az eljárás nyertese a Promt 23 Kft lett.

Építési (vállalkozási) szerződés PROMT 23 Kft. 1.sz.módosítás - (letölthető .doc)

Építési (vállalkozási) szerződés PROMT 23 Kft. - (letölthető .doc)

A Bizottság elnöke kihirdette az eljárás nyertesét, melyet a Bizottság tagjai tudomásul vesznek.

Az elnök tájékoztatja a polgármestert az ülésen történtekről, melynek ismeretében a polgármester meghozza döntését.

Kmf.

Kasza Vilmosné                            Rajhard istvánné
Bizottsági tag                               Bizottsági tag

 

Győr Andor                                   dr. Sivák Anita
Bizottsági tag                              jegyzőkönyvvezető

<< vissza

 
 
UniWeb Design